Pokyny SPORTFUL SIXNUMBERS 2009

fjuuu
Vážení učastníci, v rámci Malevil-bike víkendu jsme pro vás připravili tříhodinovou ochutnávku akce SixNumbers, která v celém týdenním rozsahu proběhla v letech 2006 a 2008 a my bychom chtěli maratoncům ukázat, co je to Bike Orienteering a a možná do dalších let přilákat nějaké nové tváře, kterým se už nechce jen někomu koukat na zadní kolo a možná trochu jen bezmyšlenkovitě šlapat do pedálů, aby se v půlce závodu dozvěděli, že vítěz už je ve sprše.

Disciplína Bike Orienteering je kouzelná právě v tom, že se lze srdnatě poměřit s daleko lepšími cyklisty, aneb slovy klasika: "Jet dopředu dokáže každej, ale zacouvat, to už chce fištróna ".

A právě proto, a taky díky osobnímu vztahu k řediteli 10. ročníku Malevil Cupu Radku Patrákovi,.
vznikla myšlenka vám aktérům zpříjemnit prodloužený víkend a možná navázat další přátelství s dosud nepoznanými lidmi.
A tak teda tady jsou ty vaše POKYNY:

Pořadatel:
Cykloteam SixNumbers Česká republika

Datum závodu:
8.5. 2009

Prostor závodu:

Lužické a Žitavské hory

Ačkoliv jsme součástí Schengenu, nelze se pohybovat v sousední spolkové zemi bez platných dokladů, proto je nutné mít u sebe platný doklad totožnosti. A vzhledem k tomu, že tamní kontroly jsou opravdu hezký, určitě vás tam pojede spousta. V případě PV lze při případné kontrole tvrdit, že jste za sebou táhnoucí dítě našli v lese a jedete ho někam nakojit...

Centrum závodu:

Ranč Malevil, Heřmanice v Podještědí

Prezentace:

Čt 7.5. v místě centra od 19:00-21:00
Pá 8.5. v místě centra od 7:30-9:00

Ubytování:

V centru je připraven kemp pro účastníky ve vlastních stanech. Platba je v režii ranče Malevil a vy po příjezdu zaparkujete na odstavném parkovišti před Malevilem, dojdete si na recepci zaplatit ubytování. Ceny jsou následující: 50,- za osobu, 50,- za stan a 100,- za auto. Na recepci vám vydají vjezdovou kartu a cedulku na stan, které vás opravňují k vjezdu do areálu. Kdo nechce spát ve stanu může si najít ubytování v okolních penzionech.
A kdo přijede jen na závod a nechce se nedejbože zúčastnit vyhlašování a nechce zde strávit ani jednu noc, pro ty bude připraveno parkovisrě cca 900 m od centra v obci Heřmanice.

Na prezentaci dále dostanete:

1) Sport Ident (pokud nemáte vlastní) je to čip, který vám budeme měřit průjezd kontrolami. Musíte ho mít přidělaný ke kolu (doporučujeme osvědčené "jo-jo") a po závodě vrátit. Elektronický systém SportIdent vám v cíli dovolí okamžitě porovnat si mezičasy či zvolenou strategii s ostatními soupeři. Prostě uvidíte, kterými kontrolami projeli oni a jaké měli mezičasy. Pokud ho nemáte a uvedli jste to v přihlášce, bude vám zapůjčen za 40 Kč. Nesmíte ho ovšem ztratit, stálo by vás to 700 Kč. Dvojici stačí čip pouze jeden. Opakuji pro ty, kteří budou mít čip zapůjený: po závodě je nutné čip vyčíst v prostoru, který bude označen jako "vyčítání čipů" a pak ho vrátit na prezantaci!!!
V kategorii mix je třeba, aby ho měla na kole připevněný partnerka, protože se nám stávalo, že patrnerka někde bezvádně ležela na rozcestí a ambiciozní partner ve snaze zaimponovat dojižděl na kontroly sám. Vesměs mu to však večer vzhledem k únavě partnerky stejně bylo k ničemu a na sex stejně nedošlo. Ale hlavně to bylo nefér vůči těm poctivejm.

2) Mapu aktuálního závodního prostoru SHOCART 1 : 50 000. Jednu pro jednotlivce i dvojici, další si můžete zakoupit za 20 Kč. Rozměr map je A3 420x295 mm.
Bránil jsem se, ale neubránil nátlaku většiny, a letos jsme vám kontroly na mapu již vytiskli.
Achjo, největší sranda vždycky byla, když jste si malovali kontroly podle souřadnic.

3) Startovní čísla s jménem vašeho týmu, to budete časem ukazovat vašim dětem nebo vnoučatům

4) Slušivé tričko s logem bike víkendu, pro ty, kdo se přihlásili do 24.4.09

5) Lístky na jídlo v ceně 60,- a nápoj za 20,- v cíli pro každého. Stravování pro závodníky zajišťujeme ve spoluprácí s Rančem Malevil. Na výběr bude gulášek s pečivem a těstoviny s krůtím masem, to za stravenky na stánku v cílovém prostoru. Komu by se zdál výběr malý, může zajít do restaurací Ranče Malevil, Afriky, na krb či jinam a bude mu za poukázky odečtena sleva. „Hotovky“ se budou pohybovat v cenách 60 – 80 Kč, pivo GAMBRINUS 10 za 20,- Kč včetně kelímku.

Označení kontrol

v terénu: kontrolní stanoviště jsou označeny červenobílým lampionem používaným pro orientační závody. Stojany jsou označeny příslušným číslem, které se shoduje s číslem kontroly v mapě a jsou zapíchnuty vedle cesty v bodě umístění kontroly. K označení průchodu kontrolou slouží krabička - elektronická jednotka Sport Ident. Do otvoru v krabičce strčíte svůj SI čip a necháte 3 vteřiny uvnitř. Jednotka zaznamená průchod kontrolou do čipu - pípnutím a bliknutím potvrdí, že je vše OK. Pokud by kontrola nefungovala (chybí pípnutí a bliknutí), použijte rezervní kleštičky umístěné na stojanu a procvakněte si jimi svou, nejlépe, mapu.
Pokud jste si jisti, že jste správně a kontrolu někdo šlohnul , tak budou na zemi vysypány lístečky s pořadovým číslem kontroly. Ty si uschovejte. Kdybyste pak v lese potkali houbaře, kterej si ponese kontrolu domu, vemte ho pumpičkou po palici a kontrolu vraťte na svoje místo.

Start:
Bude intervalový, čas 00.00 je v 10:30 hodin. Startuje se ve skupinách podle počtu přihlášených závodníků. Startovní listina bude vyvěšena 2 dny před závodem na těchto stránkách a v centru v předvečer etapy.

Start je umístěn v prostoru shromaždiště. Závodníci startují v minutových intervalech podle času napsaného ve startovní listině (jedná se o čas ostrého startu). Závodníci se na start musí dostavit 5 min. před svým ostrým startem, aby se shromáždili v předstartovním koridoru, kde si vynulují SI čip. Nezapomeňte si mapu s nakreslenými kontrolami a nesmazatelný fix na zapsání bodů či spojování kontrol. V okamžiku ostrého startu vyjíždějí závodníci na trať, od této chvíle jim také běží časový limit. Po červených fáborkách jedou na mapový start, kde jsou vydávány seznamy kontrolních stanovišť s jejich popisem a bodovými hodnotami. Ty si (přes folii)napíšete k jednotlivým kontrolám, vymyslíte nejlepší postup a jedete.

Důležité,....... jediná povinná kontrola je číslo 47 a vy jí musíte orazit jako poslední. V její blízkosti je golfové hřiště na které je zakázáno vjet na kole, v případě postupu na kontrolu je nutné jet podél tohoto území po vyznačených cestách. Průjezd přes golfové hřiště bude potrestán...... diskvalifikací!

Bodové ohodnocení kontrol:
kontroly jsou ohodnoceny body v rozmezí 10 - 80. Hodnoty jednotlivých kontrol dostanou závodníci na mapovém startu.

Délka tratě:

Pro všechny kategorie je stanoven limit 3 hodiny!!!! Prosíme o jeho dodržení, protože od 14.30 hod v prostoru sběrné kontroly č.47 a cíle budou startovat dětské závody a neradi bychom, aby došlo ke kolizi s těma prckama. Takže nastavte hodinky a opravdu si sledujte limit, letos nebude prostor pro příjezdy hodinu po limitu.
Pro ty, co jestě nikdy nejeli závod , měřený systémem Sport Ident je důležité to, že je nutno označit i kontrolu, která bude umístěna na cílové čáře !!!!!!!!
Hodnocení výsledků:
pořadí v závodě je vyhodnoceno na základě součtu bodů v závodu.
Za pozdní příjezd po limitu jsou strhávány body (za každou započatou minutu přes limit): při zpoždění 1 - 5 min. 2 body, 6.a další minuta bude penalizována 5 trestnými body. V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí dosažený čas.
Trať se uzavírá 4 hodiny po startu posledního závodníka. Ne že byste byli po překročení tohoto času nějak diskriminováni, jen prostě nebudou v lese kontroly a v cíli si pak musíte najít někoho z pořadatelů, kdo vám vyčte čip.

Pravidla a podmínky:

1. Účastníci jsou povinni dodržovat obecná pravidla chování v přírodě. V opačném případě se účastníci vystavují možnosti diskvalifikace a postihu ze strany majitele pozemků nebo státních institucí.

2. Pořadatelé nepřebírají odpovědnost za zdravotní stav účastníků, technický stav bicyklu atd. Závodí se za plného silničního provozu. Účastníci svým podpisem v přihlášce stvrzují, že závodí na vlastní nebezpečí. Pořadatelé nejsou zodpovědni za škody způsobené závodníky ani škody způsobené závodníkům.

3. Pořadatelé prosí závodníky o respektování zásad chování v přírodě - neodhazování papírů, nezanechávání obalů, neježdění mimo cesty , nehulákání v lese jak na lesy, prostě chovat se jako slušnej člověk. Jede se na území CHKO Lužické hory, takže to respektujte jaký si uděláme jméno je jen na nás.

4. Celý závod se řídí pravidly MTBO (Mountain Bike Orienteering), která jsou k dispozici v na www.mtbo.cz, jedinou vyjímkou je použití kol, nemusí splňovat požadavky na rozměry, znamená to, že je možné jet i na trekingových.

Kontaktní telefon kdyby něco: 724 477 104

Mytí lidí, dětí a psů:
Venkovní sprchy s teplou vodou!!!!!

Mytí kol: Tak jak je zvykem na velkých závodech, bude připraveno stanoviště pro očistu vašich miláčků

WC: mobilní TOI TOI

Odpadky
Na shromaždišti budou připraveny pytle, které budou pravidelně odváženy, doufáme, že to po vašem odjezdu bude vypadat tak, jako že tam spali lidi.

Dětská školka:
pro děti od 2 let věku bude během závodu k dispozici dětská školka s bohatým programem a s již prověřeným pedagogickým sborem. Balónky a lízátka už jsou nakoupeny.

Foliování mapy:
pro zájemce bude připraveno foliování mapy v prostoru prezentace
Čt 7.5. v místě centra od 19:00-21:00
Pá 8.5. v místě centra od 7:30-9:00

Zapůjčení mapníku:
bude možné v omezeném počtu, systémem kdo dřív přijde ten dřív mele:-) Cena 50,- Kč na celý závod. Opět na prezentaci.

Noční úschovna kol:
v kempu bude úschovna kol, která bude fungovat od pátku!!! od 14.00 hod do večera do 22 hod. a kola budou vydávány ráno od 7.30 hod. Kola budou vydávána na cedulky, které obdržíte při příjmu kola. Služba je naprosto nekompromisní, takže si lístek neztraťte!! Na podobných akcích už se pár kol ztratilo, nenechávejte je někde povalovat, ztráta kola může výrazně ovlivnit náladu v mužstvu.


Vyhlášení vítězů

v pátek 8.5. večer cca v 19.30 dle počasí buď pod střechou jízdárny nebo v cíli, upřesníme na místě. Vyhlašovat se budou první tři v každé kategorii.

Zdravotní služba:

Opět naše ověřená sličná děvčata v cíli, jen je nesmíte na trati předjet...

Poděkování:
Děkuju Dušanu Lipárovi z firmy SPORTFUL za to, že nás podporuje už druhým rokem a doufám, že do toho půjdou příště zas.
Firma Sportful krom nás sponzoruje ještě italskej národní mančaft silničářů a finskou reprezentaci v běhu na lyžích


Děkuju správě CHKO Lužické hory za vstřícný přístup při jednání a za to, že pochopili, že nechceme přírodě ubližovat, ale naopak se v ní velice rádi pohybujeme a proto je naší snahou jí zachovat v co nejlepším stavu.

Děkuju Tomáši Chotěborovi z firmy LOAP, který s námi je od začátku vzniku SixNumbers i přes to, že jsem na první pracovní schůzku s ním přišel dost na šrot.

Děkuju firmě SHOCART, že trpělivě předělávala veškeré mé požadavky na mapy

Děkuju firmě AZUB za opakovanou podporu drncálků.

Děkuju organizačnímu týmu, že každej udělal to, co mohl

Báža

23. dubna 2009
Přečteno: 4461 x


poslední na fóru

23. června 2018 17:10 - Báža
No teřba se ještě SixNumbers revival někdy narodí, stránky nechávám žít, což je dobrý znamení (((c
Kontakty SixNumbers

Ředitel závodu, jednatel
Vladislav Lepšík - Báža
sixnumbers@seznam.cz
+420 724 477 104

Video SixNumbers 2008

Pahorkáč

hosted by:
stable

spřátelené weby:
Malevil CUP 2008
Estim drinks
Sk SNS Smržovka
bikebase

reklama:
Bohemia Glass - české sklo
Probo - výstroj a výzbroj pro hasiče

Ikonka pro Váš web:
SixNumbers