Playlist         Seznam přihlášených

Týden na kole s větrem ve vlasech, to je…

SPORTFUL SIX NUMBERS 2008

2. ročník bodovacího závodu na horských kolech. Lužické hory a Máchův kraj.

Šestietapový závod jednotlivců, dvojic a rodin na horských kolech s mapou turistického měřítka.

Závod je určen pro prestižáky i cykloturistickou veřejnost - trasu si vybírá každý sám podle svých schopností a možností. Pojede ten, kdo má rád kolo a zkušenosti s mapou mohou být minimální.
V terénu bude umístěno více kontrolních bodů s různým bodovým ohodnocením a vaším úkolem je v limitu posbírat nejvyšší počet bodů. Více o strategii tohoto závodu se dozvíte na našich webových stránkách www.sixnumbers.cz v článku Pro ty co ještě nikdy nejeli bajkové dobrodružství

Závod bude hodně o morálce a vztahy ve dvojicích lze Šesti čísly utužit či naopak. Nechceme jen závodit, ale taky strávit týden s lidma, s kterejma je nám fajn.

V našem případě je možnost přihlášení se na každou dvouetapu a ti největší tvrďáci absolvují celou Tour.

Pořadatel:
Cykloteam Sixnumbers Nový Bor
Kontaktní email: sixnumbers@seznam.cz

Datum závodu:

11. - 17. srpna 2008

11. - 14. srpna 2008 1. - 4. etapa

15. srpna 2008 volný den, svatba??, hrátky, kultura...

16. - 17. srpna 2006 5. - 6. etapa

Centrum závodu:
Cvikov

Závod proběhne na třech mapách, na každé z nich proběhnou dvě po sobě jdoucí etapy.
Souřadnice pro zákres kontrol obdržíte při presentaci.

Po startu obdrží závodníci bodové hodnoty - jednotlivé kontrolní body mají různou hodnotu. Záleží na dvojici, jakou strategii postupu zvolí, aby v daném časovém limitu získala co největší počet bodů.

Závodní limit je pevně stanovený a každá minuta navíc je penalizována. Závod proběhne na třech mapách, na každé z nich proběhnou dvě po sobě jdoucí etapy.

Charakter etap:

1. (Rozjezdová) a 2. (Pohodová) proběhnou na mapě Máchůj kraj, kopců bude minimum.

3. (Tajemná) a 4. (Krásná) na mapě Lužické hory. Jedná se o zvlněný terén s překrásným zákulisím příhraničních kopců. Kdo zde ještě nebyl, tak určitě nebude litovat.
Zvláštností 3. etapy bude to, že cíl se dozvíte až den předem při zákresu mapy. V místě cíle přespíte a druhý den se 4. etapou budete vracet zpět do centra. Nejnutnější věci na přenocování vám budou převezeny, pokud budete mít vlastní odvoz věcí, lze si přestěhovat vše, ale v centru zůstane služba, která bude vše střežit. V cíli Tajemné etapy pro vás přesto bude připraveno to nejnutnější, možnost zakoupení jídla, mytí, trocha kultury, střechy nad hlavou různého typu, od stanů až po stromy.

5. (Horská) a 6. ( Závěrečná) opět na mapě Lužické hory, ale v jiné části než proběhly etapy předcházející.

Přihlášky:

Přihlašovací formulář bude aktivní ZDE až od 29.2.2008. Přihlášky přijímáme do 30.7.2008 . Ale POZOR!!! Vzhledem k tomu, že letos bude možnost v omezené kapacitě ubytovat se i na postelích, a trošku nám to komplikuje přihlašovací podmínky, budou přihlášky rozděleny do dvou vln. V praxi to znamená, že kdo se v první vlně, která bude od 29.2.08 do 31.3.08 bude přihlašovat a volit si ubytování s postelí, nevygeneruje se mu rovnou suma kterou má zaplatit, ale my vám až 1.4.08 pošleme potvrzovací e-mail s konečnými informacemi, kde teda spíte a kolik máte zaplatit. Případné požadavky piště do poznámky přihlášek. Druhá vlna bude od 1.4. do 30.7.08 a v tomto období již bude kapacita postelí naplněna, takže už bude vše při starém a po přihlášení obdržíte potřebné informace k zaplacení a kód, který uvedete jako variabilní symbol při platbě. Kdo bude chtít spát ve stanu, ten dostane potřebné informace ihned v potvrzovacím e-mailu. Přihláška bude platná až po zaplacení s uvedeným kódem. V případě jakýchkoliv změn se obracejte na nás s tímto kódem, abychom Vás snadno identifikovali.

Startovné:
termín platby do 15.5.2008 do 30.7.2008
kategorie 2 etapy4 etapy6 etap2 etapy4 etapy6 etap
M,D 330 600 770 440 770 990
MM,MD,DD 600 1050 1320 770 1320 1700
PV 250 440 560 330 570 720

Na našich stránkách si můžete zkontrolovovat momentální stav přihlášek a zjistit, zda-li je Vaše přihláška již zaplacena a tedy je platná.
Přihlášení cizinci budou platit až při presentaci , včetně našich případných slovenských přátel.
Další zájemci , pokud to umožní pořadatel, si za dodatečné přihlášky připlatí 50% základního startovného. Počet startujících je omezen . Na stránkách bude uveden seznam přihlášených, tak abyste věděli, kdo s váma bude nejen zápolit , ale trávit volný čas.
Závodníci mladší 18 let musí startovat s písemným souhlasem rodičů či zákonných zástupců. Pokud se závodu nezúčastníte bez včasného odhlášení (do 1.8.2008 do 12:00), tak vám bohužel startovné nevrátíme, nicméně si za sebe můžete sehnat náhradníka. Odhlášení v termínu vás bude stát 100 Kč, protože už pro vás stejně budeme mít připravené mapy, s kterými se můžeme nechat tak maximálně vyfotit a další změny vás budou stát 50 Kč.

Upozorňujeme že přihlášky končí 30.7.2008 !!!!


Start:
Bude intervalový, první a pátou etapu v 11:00 a všechny další dny v 9:30 hodin. Startovat se bude ve skupinách podle počtu přihlášených závodníků. Startovní listina bude vyvěšena v centru v každý předvečer etapy.

Délky tratí:
Pro kategorie dospělých každý den limit 4 hodiny
Pro kategorii s přívěsnými vozíky 3 hodiny (kojící matky musí své přívěšky před startem pořádně nacpat).

Pozor : vyjímkou bude 3. a 4. etapa, kdy je čas. limit 4 hodiny pro všechny kategorie !!!

Označování kontrol proběhne elektronickým systémem SportIdent, což vám c v cíli dovolí okamžitě porovnat si mezičasy či zvolenou strategii s ostatními soupeři. Prostě uvidíte, kterými kontrolami projeli oni a jaké měli mezičasy. Pokud máte vlastní čip, uveďte jeho číslo v přihlášce, ne-li, bude vám na všechny etapy zapůjčen. Bez něj jet nemůžete a pokud neuvedete vlastní , předpokládáme, že ho chcete půjčit. Nesmíte ho ovšem ztratit, stálo by vás to 700 Kč. Dvojici stačí čip pouze jeden. V kategorii mix je podmínkou, že čip bude mit na kole připevna žena a nejedná se o diskriminaci.

Mapy:

Turistické 1:50000 SCHOCart. Dvojice dostane pro každou dvojetapu jen jednu mapu, další člen ve dvojici, pokud o to bude stát, si může druhou přikoupit při presentaci.

Ubytování:

Zajišťuje pořadatel v centru závodu ve vlastních stanech za 80 Kč na osobu a noc včetně parkovného a obecního poplatku.
Dále budete mít možnost využit ubytování v pokojích i chatkách za 120Kč/den a osobu.
K dispozici máme budovu „ A“ na jejíž zahradě bude centrum závodu a kde bude možné následující ubytování:
4 pokoje po 4 lůžkách a 3 pokoje po 6 lůžkách, to je celkem 34 míst
A pak cca 100 m od centra závodu bude budova „B“ na jejíž zahradě je 8 chatek se 6 lůžky. Takže 48 míst. Sem se budem snažit odklonit ty „mrňouse“
V chatkách i pokojích jsou dvoupatrové postele!!

Z toho vyplývá, že postelí moc není a proto jsme si vyhrazujeme právo přidělit postel těm nejpotřebnějším, což jsou rodiče s prťatama , pokud o to tedy budou stát, druhým kritériem budou ti, kteří naplní celý pokoj popř, chatku.

Takže klíč k rozdělování postelí bude vypadat takto:
Kdo se přihlásí v první vlně přihlášek v termínu od 29.2. do 31.3.08 a bude požadovat postel bude přihlédnuto:
1) jestli je to drncálek a má s sebou rodiče
2) jestli naplní celý pokoj, popř. chatku
3) zbytkem doplníme případné volné postele
4) vždy se bude přihlížet k datumu přihlášení

Ve druhé vlně, která je od 1.4. do 30.7.08 už bude možné ubytovat se pouze ve stanech!!!

Presentace:

10.8. v místě centra od 18:00-22:00
11.8. v místě centra od 8:00-9:00
12.8. v místě centra od 17:00-19:00
15.8. v místě centra od 17:00-19:00

Vypsané kategorie:

MM, DD, MD ( dvojice mužů,žen,mix)

M,D (muž,žena- jednotlivci)

PV - kategorie biků s přívěsnými vozíky


Vyhlášení vítězů proběhne každý den , pro etapy 1. - 5. bude vyhlášen vždy vítěz každé kategorie, poslední den budou vyhlášeni v každé kategorii vždy první tři v celkovém pořadí.

Ostatní:
Dětská školka - dle našich možností zajistíme úschovnu s programem pro děti vás, závodníků. Počet dětí uveďte v přihlášce.

Večerní kulturní programy:
každý večer po vyhlášení vítězů proběhne doprovodný kulturní program nejrozličnějšího charakteru.

Pravidla a podmínky:

1. Účastníci jsou povinni dodržovat obecná pravidla chování v přírodě. V případě nerespektování těchto pravidel se účastníci vystavují možnosti diskvalifikace a postihu ze strany majitele pozemků nebo státních institucí.

2. Každý z účastníků obdrží při registraci k závodu cykloturistickou mapu a seznam všech kontrolních bodů. Účastníci si podle zadaných souřadnic vyznačí na mapu kontrolní body.

3. Startuje se v pravidelných minutových intervalech - do startovní zóny je proto nutné dostavit se nejméně s 5 minutovou časovou rezervou tak, aby závodníci byli včas připraveni na svůj startovní čas. Jestliže se závodník dostaví později, přijde o své minuty bez náhrady.

4. Závodní limit je pevně stanovený a každá minuta navíc je penalizována.

5. Pořadatelé nepřebírají odpovědnost za zdravotní stav účastníků, technický stav bicyklu atd. Závodí se za plného silničního provozu. Účastníci svým podpisem v přihlášce stvrzují, že závodí na vlastní nebezpečí.

6. Pořadatelé prosí závodníky o respektování zásad chování v přírodě - neodhazování papírů, nezanechávání obalů, neježdění mimo cesty , nehulákání v lese jak na lesy, prostě chovat se jako slušnej člověk.

7. Celý závod se řídí pravidly MTBO (Mountain Bike Orienteering), která jsou k dispozici v na www.mtbo.cz, jedinou vyjímkou je použití kol, nemusí splňovat požadavky na rozměry, znamená to, že je možné jet i na trekingových kolech.
1. února 2008
Autor: 0
Přečteno: 8015 xposlední na fóru

23. června 2018 17:10 - Báža
No teřba se ještě SixNumbers revival někdy narodí, stránky nechávám žít, což je dobrý znamení (((c
Kontakty SixNumbers

Ředitel závodu, jednatel
Vladislav Lepšík - Báža
sixnumbers@seznam.cz
+420 724 477 104

Video SixNumbers 2008

Pahorkáč

hosted by:
stable

spřátelené weby:
Malevil CUP 2008
Estim drinks
Sk SNS Smržovka
bikebase

reklama:
Bohemia Glass - české sklo
Probo - výstroj a výzbroj pro hasiče

Ikonka pro Váš web:
SixNumbers