Playlist         Seznam přihlášených

POKYNY PRO ÚČASTNÍKY NEJDELŠÍHO BAJKOVÉHO DOBRODRUŽSTVÍ SPORTFUL SIXNUMBERS 2008

Tyto pokyny jsou všeobecně pro ty co jedou celej závod, vy kteří absolvujete jen část se v tom musíte nějak „najít“)

Vážení účastníci,
dostalo se vám té cti, že se můžete zúčastnit 2. ročníku nejdelšího bajkovo společenského dobrodružství, alespoň co se počtu etap týče.
Týden s větrem ve vlasech bude ten, na který nikdy nezapomenete. Budete domů odjíždět buď nadšení, nebo nasraní, nic mezi tím.
Báža – ředitel závoduPořadatel:
Cykloteam SixNumbers Brothers Česká republika

Datum závodu:
11. - 17. srpna 2008

Prostory:

1. - 2. etapa Máchův kraj

3. - 6. etapa Lužické hory


Centrum závodu:

Cvikov , směr Sloup v Čechách ,bude značeno od Liberce a Nového Boru


Program

11. - 12. srpna 2008 1. - 2. etapa

13. - 14. srpna 2008 3. - 4. etapa (pozor, přejezdová etapa !!!)

15. srpna 2006 volný den, svatba, štafetky, bungee biking, koně, létající draci, král Václav atd.

16. - 17. srpna 2008 5. - 6. etapaPrezentace:

Ne 10.8. v místě centra od 18:00-22:00
Po 11.8. v místě centra od 8:00-9:00
Út 12.8. v místě centra od 17:00-19:00
pá 15.8. v místě centra od 18:00-20:00

Ubytování:

V centru je připraven kemp pro účastníky ve vlastních stanech. Od nás dostanete na presentaci cedulku, kterou budete muset mít připevněnou viditelně na stanu. Budou probíhat kontroly nejen ze strany pořadatele, ale i majitele kempu, který dostane zaplaceno podle počtu těch , kteří si ubytko objednali a asi by se mu nelíbilo, kdyby tam někdo spal zadara a v neposlední řadě budou probíhat kontroly orgány správy CHKO, neboť pouze účastníci SixNumbers mají po dobu konání závodu výjimku stanovaní mimo oficiální kempy. Takže asi tak, kdo si ubytko nenahlásil a přesto bude chtít kemp využít, může si ho zaplatit při presentaci.

Dále je připravena varianta ubytování na postelích, ale předpokládám, že tato bude v době vydání pokynů již vyčerpána.

Zvláštností 3. etapy bude ta skutečnost, že se cíl dozvíte až den předem při zákresu mapy. V místě cíle přespíte a druhý den se 4. etapou budete vracet zpět do centra. Nejnutnější věci na přenocování vám budou převezeny, pokud budete mít vlastní odvoz věcí, lze si přestěhovat vše, ale v centru zůstane služba, která bude vše střežit. V cíli Vzrušující a trochu tajemné etapy pro vás přesto bude připraveno to nejnutnější , možnost zakoupení jídla, mytí, trocha kultury, atd.
Zkušení sixnumbersáci si s sebou vezou záložní stan, který pro tuto příležitost použijí.
Pořadatel zajištuje ubytko pouze těm, kteří si na celý týden předplatili spaní na posteli, ostatní se o sebe musí postarat sami.
K převozu věcí obdrží každý účastník během úterní presentace 50 l igelitový pytel označený vaším startovním číslem.Na prezentaci dále dostanete:

1) Sport Ident (pokud nemáte vlastní) je to čip, který vám budeme měřit průjezd kontrolami. Musíte ho mít přidělaný ke kolu a po celém závodě vrátit. Elektronický systém SportIdent vám c v cíli dovolí okamžitě porovnat si mezičasy či zvolenou strategii s ostatními soupeři. Prostě uvidíte, kterými kontrolami projeli oni a jaké měli mezičasy. Čip vám bude na přihlášené všechny etapy zapůjčen (30Kč/etapa). Nesmíte ho ovšem ztratit, stálo by vás to 700 Kč. Dvojici stačí čip pouze jeden.
V kategorii mix je třeba, aby ho měla na kole připevněna partnerka.

2) Mapu aktuálního závodního prostoru etap, na které jste se přihlásili SHOCART 1 : 50 000. Jednu pro jednotlivce i dvojici , další si můžete zakoupit za 20 Kč. Rozměr map je 600x450 mm.
Slovy aktuálního prostoru znamená, že dostanete pouze mapu na nadcházející dvě etapy.

Závod proběhne na třech mapách, na každé z nich proběhnou dvě po sobě jdoucí etapy.
Ideální je mapu si po zákresu kontrol překrýt samolepící folií , budete ji potřebovat dva dny, ať jí nemusíte večer kreslit znova. Za nějaký peníz budeme folii o potřebných rozměrech prodávat a těm méně šikovným i pomůžeme.

3) Startovní čísla

4) Jeden SixNumbers Estim lubrikační gel

5) Seznam kontrol s popisem a souřadnicemi. Před každou dvouetapou zvlášť při prezentaci !!

Označení kontrol

Když už jedete na Šest Čísel tak to pro vás ani není novinka ale přeci jen:

v mapě: při prezentaci obdrží závodníci seznam všech kontrolních stanovišť. Podle zadaných souřadnic a slovního popisu si vyznačí kontroly do své mapy. Pro tento účel slouží červené souřadnice na okraji mapy. Kontroly si označte pořadovými čísly.

v terénu: kontrolní stanoviště jsou označeny červenobílým lampionem používaným pro orientační závody. Lampiony jsou označeny příslušným číslem a jsou umístěny na stojanu vedle cesty v bodě umístění kontroly. K označení průchodu kontrolou slouží krabička - elektronická jednotka Sport Ident. Do otvoru v krabičce strčíte svůj SI čip a necháte 3 vteřiny uvnitř. Jednotka zaznamená průchod kontrolou do čipu - pípnutím a bliknutím potvrdí, že je vše OK. Pokud by kontrola nefungovala (chybí pípnutí a bliknutí), použijte rezervní kleštičky umístěné na stojanu a procvakněte si jimi svou, nejlépe, mapu.
Pokud jste si jisti, že jste správně a kontrolu někdo šlohnul , tak budou na zemi vysypány lístečky s pořadovým číslem kontroly. Ty si uschovejte. Kdybyste pak v lese potkali houbaře, kterej si ponese kontrolu domu, vemte ho pumpičkou po palici a kontrolu vraťte na svoje místo.
Start:
Bude intervalový, první a pátou etapu v 11:00 a ostatní v 9:30 hodin. . Startovat se bude ve skupinách podle počtu přihlášených závodníků. Startovní listina bude vyvěšena v centru v každý předvečer etapy.

Start je umístěn v prostoru shromaždiště. Závodníci startují v minutových intervalech podle času napsaného ve startovní listině (jedná se o čas ostrého startu). Závodníci se na start musí dostavit 5 min. před svým ostrým startem, aby se shromáždili v předstartovním koridoru, kde si vynulují SI čip. Nezapomeňte si (správnou) mapu s nakreslenými kontrolami a nesmazatelný fix na zapsání bodů či spojování kontrol. V okamžiku ostrého startu vyjíždějí závodníci na trať, od této chvíle jim také běží časový limit. Po červených fáborkách jedou na mapový start, kde jsou vydávány seznamy kontrolních stanovišť s jejich bodovými hodnotami. Ty si přes folii napíšete k jednotlivým kontrolám, vymyslíte nejlepší postup a jedete.

Bodové ohodnocení kontrol:
kontroly jsou ohodnoceny body v rozmezí 0 - 80. Bodové hodnocení je zpravidla odlišné pro oba dny. Hodnoty jednotlivých kontrol dostanou závodníci na mapovém startu Upozorňujeme závodníky, že kontroly s bodovým ohodnocením 0 dávat do lesa ani nebudem, jezdit na ně je celkem ztráta času.

Délky tratí:


Pro kategorii PV je stanoven limit 3 hodiny , pro ostaní 4 hodiny. Vyjímku tvoří etapa číslo 3 a 4, kdy je limit pro všechny kategorie 4 hodiny


Hodnocení výsledků:
pořadí v závodě je vyhodnoceno na základě součtu bodů získaných ve všech etapách.
Za pozdní příjezd po limitu jsou strhávány body (za každou započatou minutu přes limit): při zpoždění 1 - 5 min. 2 body, 6.a další minuta bude penalizována 5 trestnými body. V případě shodného počtu bodů u více borců v kategorii rozhoduje nižší součet časů.
V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí dosažený čas.
Trať se uzavírá 5 hodin po startu posledního závodníka. Ne že byste byli po překročení tohoto času nějak diskriminováni, jen prostě nebudou v lese kontroly a v cíli si pak musíte najít někoho z pořadatelů, kdo vám vyčte čip.


Pravidla a podmínky:

1. Účastníci jsou povinni dodržovat obecná pravidla chování v přírodě. V opačném případě se účastníci vystavují možnosti diskvalifikace a postihu ze strany majitele pozemků nebo státních institucí.
2. Pořadatelé nepřebírají odpovědnost za zdravotní stav účastníků, technický stav bicyklu atd. Závodí se za plného silničního provozu. Účastníci svým podpisem v přihlášce stvrzují, že závodí na vlastní nebezpečí. , pořadatelé nejsou zodpovědni za škody způsobené závodníky ani škody způsobené závodníkům


3. Pořadatelé prosí závodníky o respektování zásad chování v přírodě - neodhazování papírů, nezanechávání obalů, neježdění mimo cesty , nehulákání v lese jak na lesy, prostě chovat se jako slušnej člověk. Jede se na území CHKO Lužické hory, takže to respektujte jaký si letos uděláme jméno je jen na nás.

4. Celý závod se řídí pravidly MTBO (Mountain Bike Orienteering), která jsou k dispozici v na www.mtbo.cz, jedinou vyjímkou je použití kol, nemusí splňovat požadavky na rozměry, znamená to, že je možné jet i na trekingových

Kontaktní telefon kdyby něco: 724 477 104

Vyhlášení vítězů proběhne každý večer v předem stanovený čas cca 19:30 a signálem pro nástupu bude hymna akce, která vám však bude představena až 11.8. v 10:00 při slavnosttním zahájení celého týdne..

V 1.-5. etapě vyhlásíme jen vítěze etapy, na konci závodu vyhlásíme první tři borce v kategorii.

Během první etapy bude zvlášt vyhodnocen úsek mezi kontrolami 43 a 44 a lze je absolvovat v libovolném pořadí. Berte v úvahu i to , kterým směrem bude foukat vítr.

Mytí lidí:
venkovní sprchy, pro matky s dětma bude v omezené míře možnost mytí v teplé vodě

Mytí kol: vzhledem k takřka rodinné akci asi nepřivezeme wapku, ale bude tam jen hadice s vodou, tak si možná přivezte nějaký kbelík a košťátko, auto to uveze.

WC: mobilní TOI TOI

Odpadky
na shromaždišti budou připraveny pytle, které budou pravidelně odváženy, doufáme, že to po vašem odjezdu bude vypadat tak , jako že tam spali lidi.

Dokonce bychom uvítali, kdybyste si s sebou přivezli vlastní nádobí, ešusy, přibory a tak, abychom produkovali co nejméně odpadků.

Dětská školka:
pro děti od 2 let věku bude během závodu k dispozici dětská školka s bohatým programem. Balónky a lízátka už jsou nakoupeny.

Občerstvení:
po dobu akce je v centru stan s občerstvením, v cíli třetí etapy je v dohodnuté restauraci připravena večeře a na ráno snídaně, takže si k jídlu nic vézt nemusíte, třeba jen nějaký sladkosti.

Noční úschovna kol:
v kempu bude fungovat úschovna kol. Kola je možné uložit vždy večer v době od 18:00 do 22 hod. a vydávány budou ráno od 7.30 hod. Kola budou vydávána na cedulky, které obdržíte při příjmu kola. Na podobných akcích už se pár kol ztratilo, nenechávejte je někde povalovat, ztráta kola může výrazně ovlivnit náladu v mužstvu.

Doprovodný kulturní program:


Po
- 10:00 slavnostní zahájení SixNumbers
- 19.30 vyhlášení vítězů
- 20:00 DJ Mára – výběr z playlistu


Út

- 19.30 vyhlášení vítězů
- 20:00 Roura party - pořad známého severočeského moderátora různých cykloakcí, swingersparty a školních besídek.


St
- 19.30 vyhlášení vítězů
– 20 :00 koncert zatím nejmenovaného kytaristy, během přestávky promítá světoběžník Čamry o svých toulkách na koleČt
- 19.30 vyhlášení vítězů
– 20:00 koncert partičky chlapců z Kalifornie. Celkem ostřejší rytmy....- 9:00 - 11:00 den otevřených dveří v nejhezčí sklárně u nás, firma AJETO v Lindavě cca 4 km od centra

- 12:00 bajková svatba roku

- 15:00 bungee biking - pouze pro odvážné

– 17:00 vložený závod štafet pro zájemce

- během odpoledne možnost projížděk na koních pro malé i vetší

- možnost zapůjčení lehokola od firmy AZUB

- 19:30 scénka pořadatelů

- DJ Mára, výběr z Playlistu


So
- 19.30 vyhlášení vítězů
- 20:00 koncert klasických českých nářezů 70. a 80, let.
- následuje závěrečná křeč DJ Máry do roztrhání těla


Ne
- 15 : 00-16:00 vyhlášení celkových vítězů a slavnostní zakončení Sportful Power SixNumbers 2008


Dále nabízíme

- Možnost využití servisu kol od společenství Paklisport Malevil Cup spolu se zlatejma ručičkama Radka Patráka, legendy českého mountain bikingu

- úschovnu dětí od cca dvou let po dobu závodu

Zdravotní služba:

Sličná děvčata v cíli, jen je nesmíte na trati předjet


Poděkování:
Děkuju Dušanu Lipárovi z firmy SPORTFUL za to, že nás nejvíc podpořil, třeba do toho půjdou příště zas.
Firma Sportful krom nás sponzoruje ještě italskej národní mančaft silničářů a finskou reprezentaci v běhu na lyžích


Děkuju správě CHKO Lužické hory za vstřícný přístup při jednání a za to, že pochopili, že nechceme přírodě ubližovat, ale naopak se v ní velice rádi pohybujeme.


Děkuju Tomáši Chotěbořovi z firmy Piccollo (LOAP-SPORT), že ho neodradilo ani to, že jsem na
první pracovní schůzku s ním přišel dost na šrot.

Děkuju firmě SHOCART, že trpělivě předělávala veškěré mé požadavky na mapy

Děkuju Petru Hostašovi, řediteli a sládkovi pivovaru KONRÁD, že přislíbil, že nám jeho mok dopomůže k tomu, abychom všichni zvládli Šest čísel.

Děkuju firmě ESTIM, že opět zajistí pitný režim a naleje vám do žil energii a ještě přidá něco navíc.

Děkuju firmě ELIS za podporu beze slov...

Děkuju firmě AZUB za podporu drncálků.

Děkuju Petru Zpěvákovi, že nám celej ten náš ansábl přiveze a odvozí.

Děkuju organizačnímu týmu, že každej udělal to, co mohl

Báža

30. června 2008
Autor: Vladislav Lepšík
Přečteno: 5328 xposlední na fóru

23. června 2018 17:10 - Báža
No teřba se ještě SixNumbers revival někdy narodí, stránky nechávám žít, což je dobrý znamení (((c
Kontakty SixNumbers

Ředitel závodu, jednatel
Vladislav Lepšík - Báža
sixnumbers@seznam.cz
+420 724 477 104

Video SixNumbers 2008

Pahorkáč

hosted by:
stable

spřátelené weby:
Malevil CUP 2008
Estim drinks
Sk SNS Smržovka
bikebase

reklama:
Bohemia Glass - české sklo
Probo - výstroj a výzbroj pro hasiče

Ikonka pro Váš web:
SixNumbers