POKYNY PRO ÚČASTNÍKY NEJDELŠÍHO BAJKOVÉHO DOBRODRUŽSTVÍ HIDDEN POWER SIXNUMBERS 2006

(Tyto pokyny jsou všeobecně pro ty co jedou celej závod, vy kteří absolvujete jen část se v tom musíte nějak „najít“)

Vážení účastníci,
dostalo se vám té cti, že se můžete zúčastnit nejdelšího bajkovo společenského dobrodružství, alespoň co se počtu etap týče.
Týden s větrem ve vlasech bude ten, na který nikdy nezapomenete. Budete domů odjíždět buď nadšení, nebo nasraní, nic mezi tím.
Báža – ředitel závodu


Verze č. 1- pro nadprůměrně inteligentní závodníky


Pořadatel:
Cykloteam SixNumbers Brothers Česká republika

Datum závodu:
14. - 20. srpna 2006

Prostory:

1. - 4. etapa Třeboňsko, Horní Lužnice, Jindřichohradecko, Česká Kanada

5. - 6. etapa Novohradské hory


Centra závodu:

Centrum č.1 - pro etapy 1.- 4. Staňkov , J část obce, bude značeno od Staňkova a od Chlumu u Třeboně

Centrum č.2 - pro etapy 5.a 6. Horní Stropnice ( koupaliště) značeno z náměstí.

Program

14. - 15. srpna 2006 1. - 2. etapa

16. - 17. srpna 2006 3. - 4. etapa

18. srpna 2006 volný den, přesun, štafetky, hlavní kalba

19. - 20. srpna 2006 5. - 6. etapaPrezentace:

13.8. v místě 1. centra od 18:00-22:00
14.8. v místě 1. centra od 8:00-9:00
15.8. v místě 1. centra od 17:00-19:00
18.8. v místě 2. centra od 18:00-20:00

Ubytování:

V obou centrem je připraven kemp pro účastníky ve vlastních stanech. Od nás dostanete na presentaci cedulku, kterou budete muset mít připevněnou viditelně na stanu. Budou probíhat kontroly nejen ze strany pořadatele, ale i majitele kempu, který dostane zaplaceno podle počtu těch , kteří si ubytko objednali a a si by se mu nelíbilo, kdyby tam někdo spal zadara a v neposlední řadě budou probíhat kontroly orgány správy CHKO, neboť pouze účastníci SixNumbers mají po dobu konání závodu výjimku stanovaní mimo oficiální kempy. Takže asi tak, kdo si ubytko nenahlásil a přesto bude chtít kemp využít, může si ho zaplatit při presentaci.

Na prezentaci dostanete:
1) Sport Ident (pokud nemáte vlastní) je to čip, který vám budeme měřit průjezd kontrolami. Musíte ho mít přidělaný ke kolu a po celém závodě vrátit. Elektronický systém SportIdent vám c v cíli dovolí okamžitě porovnat si mezičasy či zvolenou strategii s ostatními soupeři. Prostě uvidíte, kterými kontrolami projeli oni a jaké měli mezičasy. Čip vám bude na přihlášené všechny etapy zapůjčen (30Kč/etapa). Nesmíte ho ovšem ztratit, stálo by vás to 700 Kč. Dvojici stačí čip pouze jeden.

2) Mapy všech závodních prostorů etap, na které jste se přihlásili SHOCART 1 : 50 000. Jednu pro jednotlivce i dvojici , další si můžete zakoupit za 30 Kč. Rozměr map je 600x450 mm.

Závod proběhne na třech mapách, na každé z nich proběhnou dvě po sobě jdoucí etapy.
Ideální je mapu si po zákresu kontrol překrýt samolepící folií , budete ji potřebovat dva dny, ať jí nemusíte večer kreslit znova. Za domluvený peníz vám jí možná z naší rytmické skupiny zafolijuje Julie.

3) Startovní čísla

4) Jedny SixNumbers šprcky pro každého účastníka

5) Seznam kontrol s popisem a souřadnicemi. Před každou dvouetapou zvlášť při prezentaci !!

Označení kontrol

Když už jedete na Šest Čísel tak to pro vás ani není novinka ale přeci jen:

v mapě: při prezentaci obdrží závodníci seznam všech kontrolních stanovišť. Podle zadaných souřadnic a slovního popisu si vyznačí kontroly do své mapy. Pro tento účel slouží červené souřadnice na okraji mapy. Kontroly si označte pořadovými čísly.

v terénu: kontrolní stanoviště jsou označeny červenobílým lampionem používaným pro orientační závody. Lampiony jsou označeny příslušným číslem a jsou umístěny na stojanu vedle cesty v bodě umístění kontroly. K označení průchodu kontrolou slouží krabička - elektronická jednotka Sport Ident. Do otvoru v krabičce strčíte svůj SI čip a necháte 3 vteřiny uvnitř. Jednotka zaznamená průchod kontrolou do čipu - pípnutím a bliknutím potvrdí, že je vše OK. Pokud by kontrola nefungovala (chybí pípnutí a bliknutí), použijte rezervní kleštičky umístěné na stojanu a procvakněte si jimi svou, nejlépe, mapu.
Pokud jste si jisti, že jste správně a kontrolu někdo šlohnul , tak budou na zemi vysypány lístečky s pořadovým číslem kontroly. Ty si uschovejte. Kdybyste pak v lese potkali houbaře, kterej si ponese kontrolu domu, vemte ho pumpičkou po palici a kontrolu vraťte na svoje místo.
Start:
Bude intervalový, první a pátou etapu v 11:00 a všechny další dny v 9:30 hodin. . Startovat se bude ve skupinách podle počtu přihlášených závodníků. Startovní listina bude vyvěšena v centru v každý předvečer etapy.

Start je umístěn v prostoru shromaždiště. Závodníci startují v minutových intervalech podle času napsaného ve startovní listině (jedná se o čas ostrého startu). Závodníci se na start musí dostavit 5 min. před svým ostrým startem, aby se shromáždili v předstartovním koridoru, kde si vynulují SI čip. Nezapomeňte si (správnou) mapu s nakreslenými kontrolami a nesmazatelný fix na zapsání bodů či spojování kontrol. V okamžiku ostrého startu vyjíždějí závodníci na trať, od této chvíle jim také běží časový limit. Po červených fáborkách jedou na mapový start, kde jsou vydávány seznamy kontrolních stanovišť s jejich bodovými hodnotami. Ty si přes folii napíšete k jednotlivým kontrolám, vymyslíte nejlepší postup a jedete.

Bodové ohodnocení kontrol:
kontroly jsou ohodnoceny body v rozmezí 0 - 80. Bodové hodnocení je zpravidla odlišné pro oba dny. Hodnoty jednotlivých kontrol dostanou závodníci na mapovém startu Upozorňujeme závodníky, že kontroly s bodovým ohodnocením 0 dávat do lesa ani nebudem, jezdit na ně je celkem ztráta času.

Délky tratí:
Pro kategorie dospělých je pro všechny etapy stanoven limit 4 hodiny.
Pro kategoii Příchozích a kategorii s přívěsnými vozíky 3 hodiny (kojící matky musí své přívěšky před startem pořádně nacpat).

Pozor : vyjímkou jsou etapy 3. a 4. , kdy bude pro Příchozí časový limit 4 hodiny a pro kategorii PV jsme po konzultacích právě s kojícími matkami zvolili časový limit 5 hodin , ať si ti budoucí bajkeři pořádně zadrncaj.!!!

Upozornění Po lese se začátkem června pohybovala lesní technika, která odstraňovala vzniklé polomy a možná bude pracovat i v srpnu. Tak dávejte pozor, ať se nic nestane !!!!

Hodnocení výsledků:
pořadí v závodě je vyhodnoceno na základě součtu bodů získaných ve všech etapách. Zároveň však vyhlašujeme poslední dvojetapu za samostatný závod a vítězové jednotlivých kategorií budou odměněni potleskem a čímsi dalším. Za pozdní příjezd po limitu jsou strhávány body (za každou započatou minutu přes limit): při zpoždění 1 - 5 min. 2 body, 6.a další minuta bude penalizována 5 trestnými body. V případě shodného počtu bodů u více borců v kategorii rozhoduje nižší součet časů.
V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí dosažený čas.
Trař se uzavírá 5 hodin po startu posledního závodníka, v případě 3. a 4. etapy 6 hodin. Ne že byste byli po překročení tohoto času nějak diskriminivání, jen prostě nebudou v lese kontroly a v cíli si pak musíte najít někoho z pořadatelů, kdo vám vyčte čip.


Pravidla a podmínky:

1. Účastníci jsou povinni dodržovat obecná pravidla chování v přírodě. V opačném případě se účastníci vystavují možnosti diskvalifikace a postihu ze strany majitele pozemků nebo státních institucí.
2. Pořadatelé nepřebírají odpovědnost za zdravotní stav účastníků, technický stav bicyklu atd. Závodí se za plného silničního provozu. Účastníci svým podpisem v přihlášce stvrzují, že závodí na vlastní nebezpečí. , pořadatelé nejsou zodpovědni za škody způsobené závodníky ani škody způsobené závodníkům


3. Pořadatelé prosí závodníky o respektování zásad chování v přírodě - neodhazování papírů, nezanechávání obalů, neježdění mimo cesty , nehulákání v lese jak na lesy, prostě chovat se jako slušnej člověk. Jede se na území CHKO Třeboňsko, takže to respektujte jaký si letos uděláme jméno je jen na nás.

4. Celý závod se řídí pravidly MTBO (Mountain Bike Orienteering), která jsou k dispozici v na www.mtbo.cz, jedinou vyjímkou je použití kol, nemusí splňovat požadavky na rozměry, znamená to, že je možné jet i na trekingových

Kontaktní telefon kdyby něco: 603 587935

Vyhlášení vítězů proběhne každý večer v předem stanovený čas cca 20:00 a signálem pro nástupu bude píseň skupiny Wohnout nazvaná Cundalla Ryschawa. V 1.-5. etapě vyhlásíme jen vítěze etapy, na konci závodu vyhlásíme první tři borce v kategorii.

Mytí lidí:
venkovní sprchy, pro matky s dětma bude v omezené míře možnost mytí v teplé vodě

Mytí kol: vzhledem k takřka rodinné akci asi nepřivezeme wapku, ale bude tam jen hadice s vodou, tak si možná přivezte nějaký kbelík a košťátko, auto to uveze.

WC: mobilní TOI TOI

Odpadky
na shromaždišti budou připraveny pytle, které budou pravidelně odváženy, doufáme, že to po vašem odjezdu bude vypadat, jako , že tam spali lidi, ještě bychom se do tohohle kempu někdy rád podíval. Během příprav už jsme zde navázali takřka přátelské vztahy.

Dětská školka:
pro děti od 2 let věku bude během závodu k dispozici dětská školka.

Občerstvení:
po dobu akce je v centru stan s občerstvením, v cíli třetí etapy je v dohodnuté restauraci připravena večeře a na ráno snídaně, takže si k jídlu nic vézt nemusíte, třeba jen nějaký sladkosti.

Noční úschovna kol:
v kempu bude fungovat úschovna kol Kola je možné uložit vždy večer v době od 18:00 do 22 hod. a vydávány budou ráno od 7.30 hod. Kola budou vydávána na cedulky, které obdržíte při příjmu kola. Na podobných akcích už se pár kol ztratilo, nenechávejte je někde povalovat, ztráta kola může výrazně ovlivnit náladu v mužstvu.

Doprovodný kulturní program:

Po

- 10:00 slavnostní zahájení SixNumbers
- 20:00 DJ Mára – výběr z playlistu

Út

- 20:00 promítání jediného českého vítěze Camel Trophy 1995 Marka Ročejdla , video z brutální akce

St

– 20:00 koncert dénomického harmonikáře Vency Koubka

Čt

– 20:00 DJ Mára – výběr z playlistu

– 17:00 vložený závod štafet pro zájemce

- 20:30 koncert skupiny Crossband– pop rock z Nymburka, skupina mladých pohledných chlapců

- 21:30 koncert skupiny Tři sestry revival- totální nářez nelišící se od originálu

So

- 20:00 diashow Jéni Kopky- závod napříč Aljaškou Iditarod Trail Invitational ( kdo neviděl, neuvěří)
- následuje závěrečná křeč DJ Máry do roztrhání těla

Ne

- 16:00 vyhlášení celkových vítězů a slavnostní zakončení Hidden Power SixNumbers 2006


Dále nabízíme

- Možnost zakoupení funkční prádla Hidden power, hlavního partnera závodu

- úschovnu dětí od cca dvou let po dobu závodu

Zdravotní služba:
Sličná děvčata v cíli, jen je nesmíte na trati předjet

Poděkování:
Děkuju Markovi Holíkovi , hlavnímu sponzorovi z Ina Sportu, za to, že nás nejvíc podpořil, třeba do toho půjde za rok zas


Děkuju správě CHKO Třeboňsko za vstřícný přístup při jednání a za to, že pochopili, že nechceme přírodě ubližovat, ale naopak se v ní velice rádi pohybujeme

Děkuju Sváťovi Antošovi z formy Warmpeace, že nám dal víc cen , než původně slíbil

Děkuju Tomáši Chotěbořovi z firmy Piccolo (Loap- sport ), že ho neodradilo ani to, že jsem na
první pracovní schůzku s ním přišel dost našrot

Děkuju firmě SHOCART, že trpělivě předělávala veškěré mé požadavky na mapy

Děkuju ostatním menším sponzorům za podporu

Děkuju organizačnímu týmu, že každej udělal to, co moh

Báža


Verze č. 2 – pro Mňěsíce

Jmenuju se třeba Jan Mňěsíc, jsem jeden z vás, přihlásil jsem se na SixNumbers, jsem průměrně inteligentní bajker, takže mi zatím dosavadní informace moc neřekly, tak zkusím číst dál.

mnesíc


Takže hezky polopatě ((c:

Ve Staňkově se prej odprezentujete a krom toho, co bylo řečeno, dostanete i cedulku, kterou si označíte stan, který bude pořadatel kontrolovat. Píšou to není jen o tom, že chtěj předejít tomu, že by s nima chtěl někdo „vyjebat“ a spal v kempu zadara, ale hlavně proto, aby se mezi námi nevyskytl někdo , kdo se bude tvářit jako jeden z nás a zatímco my budeme donekonečna u stánku s pivem Regent a čepujícím Pepou Hanákem rozebírat postupy a život, on nám zatím neodvezl půlku kol. Stává se to. Auto si můžem dát ke stanu. (aspoň že tak.....)

V pondělí 14.8. proběhne v 10 hodin slavnostní zahájení , kde nám řeknou několik užitečných, notoricky známých, informací k průběhu celého týdne, a uslyšíme jakou znělkou vás v průběhu celého týdne budou tahat každý večer ze stanů k vyhlášení vítězů a zpravidla následné smršti tónu a jiných připravených lákadel.

Z centra č.1 absolvujeme 1. (Rozpustilou) ( to teda nevím proč rozpustilou??) a
2. (Příjemnou), které proběhnou na upraveném výřezu zakladní mapy Třeboňsko, Horní Lužnice .Oblast je prej pokryta hustou sítí cyklostezek, výborně upravovaných, minimální převýšení s obrovským počtem rybníků a rybníčků. Obě etapy mají cíl zpátky na shromaždišti. Prostě až sem nic divnýho.

A teď to přijde :

Protože jsme se na SIXNUMBERS přihlásili a nejsme žádný padavky, takže pořadatel trochu přitvrdí:

3. (Vzrušující) a 4. ( Spokojená) proběhne na mapě Jindřichohradecko, Česká Kanada tady už se bude jednat o zvlněný terén s překrásným zákulisím České Kanady a jestli tady někdo ještě nebyl, tak určitě nebude litovat.

Zvláštností 3. etapy bude ta skutečnost, že se cíl dozvíme až den předem při zákresu mapy.
(No poteš !!!.) V místě cíle přespíme a druhý den se 4. etapou budete vracet zpět do centra.

Nejnutnější věci na přenocování nám budou převezeny. (No to sem zvědavej, co mi vrátěj??) V centru prej zůstane služba, která bude vše střežit. V cíli Vzrušující a trochu tajemné etapy pro nás přesto bude připraveno to nejnutnější , možnost zakoupení jídla, mytí, střechy nad hlavou různého typu, od stanů až pod stromy..

Jinými slovy si večer či ráno před etapou vyzvedneme od pořadatele 50 litrový plastový pytel
Sbalíme si do něj karimáču, spacák , asi nejlépe i stan, věci na spaní a na kolo na druhej den a naložíme do připravenýho auta. Pytle nám prej označej startovním číslem a proti kolu mi ho v cíli zase vydaj. No dobrá ….

Každej účastník dostane jeden pytel a kategorie s těma vyklepanejma dětma prej klidně i dva.. Jiný věci než pytle nám pořadatele nevezmou.

Tam se ubytujeme a v asi 400 m vzdálený hospodě si můžem koupit večeři a snídani. Večer si můžeme opéct buřta. ( no to určitě, po 3 etapách už budu mít žaludek jak na vodě !!!!)
Ovšem večer prej tam bude hrát Venca Koubek, tak to může bejt dost dobrý!!!.

No a ve čtrvrtek se budeme Spokojenou etapou vracet zpátky k autu ( zaplaťpánbůh) a možná si budem říkat , že to bylo celkem fajn. Večer si dáme panáka se soupeřem ( soupeřkou), kterýho jsme sice dovčerejška neznali, ale vzhledem k tomu, že on (ona) zapomněl spacák, tak jsme s ním sdíleli noc ve vlastním . Pod 30 m smrkem.

No a abychom se v tom bourání a stavěli stanů zdokonalili, v pátek 18.8. se všichni sbalíme, pomůžeme pořadateli naložit matroš na Avii a přesunem se do asi 40 km vzdálené Horní Stropnice na koupaliště, nasadíme zase cedulky na stan (ze známých důvodů) a autem povojdeme kousek za silnici na louku asi 30 m vzdálenou.

Odpoledne pro nás, kteří budeme chtít, připravěj Smržováci nějakou doprovodnou mírně alkoholicky sportovní akci a před nástupem do brutálně odpočinkových Novohradských hor nás večer čeká předkapela Crossband z Nymburka, což je skupinka nějakejch mlaďochů a po ní už přijdou třísesterovký pecky od jejich revivalový bandy a pokud jsme si doposud nestihli dát během prvních etap Šestky s někým panáka, tak dneska na to určitě dojde.
Objeví se tu dost nových tváří, kteří přijedou až na víkend, ale i přes poněkud přezíravé pohledy na tyto elévy , přeci jen jen je za chvíli vezmeme mezi sebe a budou to právě oni, kdo bude litovat , že nepřijeli na celej tejden.
Jím už by pořadatel ty šprcky snad ani neměl dávat.

A zatímco novicové budou ráno postávat nervózně frontu u TOI Toiek, kde v noci usnuli bratři Hanákové, my se v klidu v deset vyploužíme ze stanu, protože my jsme pochopili, že tahle akce není jen o výsledcích na poli sportovním.
Zaptáme se jí na jméno a zda se ještě večer uvidíme.

Pak budem přemejšlet, kam jsme dali večer kolo, na kterém jsme se večer snažili přejet bazén, přes ve vsi vyškemranou fošnu.
Nakonec ho přeci jen s pomocí místního hasiče, se kterým jsme si večer vyměňovali uniformu a na podiu řvali do mikrofonu, že Každej den jsme na kovárně !!!!, vylovíme v JZ části bazénu a odcházíme na start.

Pochopíme, proč se 5.etapa nazývá Náročnou, ovšem svoje pocity přehodnotíme večer, když
shlédneme promítání o přejezdu těch šílenců přes Aljašku a to tedy budeme muset uznat, že to moje dnešní nadávání na terén nebylo fakt na místě.

Ale von Jéňa Kopka stejně asi nadávat nemoh, by mu zamrzla huba.

Pak už jen bude následovat jen Márova úplně závěrečná megašou, jak se znám , tak už se budu líbat i s chlapama a poslední Unavenou etapu půjdu s Pedrosem pěšky.

Body mi spočítaj podle verze 1.

Nevyhraju, ale díky náskoku z prvních etap, kdy jsem byl ještě nadrženej na to debilní kolo nebudu ani poslední, ale jedno vím určitě :

„Jestli se tahle partička pořadatelů večer neuchlastá a udělá-li to za rok znova, maj mě tu mít zas.“

PS: V tombole jsem stejně vyhrál lepší cenu, než ten chrt, co nasbíral nejvíc bodů …¨

Mněsíc

31. července 2006
Autor: Vladislav Lepšík
Přečteno: 6608 xKontakty SixNumbers

Ředitel závodu, jednatel
Vladislav Lepšík - Báža
sixnumbers@seznam.cz
+420 724 477 104

SixNumbers
hosted by
stable

reklama:
Bohemia Glass - české sklo
Probo - výstroj a výzbroj pro hasiče