Týden na kole s větrem ve vlasech, to je….

SIX NUMBERS HIDDEN POWER 2006

1. ročník bodovacího závodu jednotlivců a dvojic na horských kolech. Česká Kanada, Třeboňsko, Novohradské hory.

Šestietapový závod jednotlivců a dvojic na horských kolech s mapou turistického měřítka.

Závod je určen pro prestižáky i cykloturistickou veřejnost - trasu si vybírá každý sám podle svých schopností a možností. Pojede ten, kdo má rád kolo a zkušenosti s mapou mohou být minimální.

V terénu bude umístěno více kontrolních bodů s různým bodovým ohodnocením a vaším úkolem je v limitu posbírat nejvyšší počet bodů. Více o strategii tohoto závodu se dozvíte na našich webových stránkách www.sixnumbers.cz v článku Pro ty , co ještě nikdy nejeli bajkové dobrodružství.

Závod bude hodně o morálce a vztahy ve dvojicích lze Šesti čísly utužit či naopak. Nechceme jen závodit, ale taky strávit týden s lidma, s kterejma je nám fajn.

V našem případě je možnost přihlášení se na každou dvouetapu a ti největší tvrďáci absolvují celou Tour.

Pořadatel:
Cykloteam Sixnumbers Nový Bor
Kontaktní email: sixnumbers@seznam.cz

Datum závodu:

14. - 20. srpna 2006

14. - 15. srpna 2006 1. - 2. etapa
16. - 17. srpna 2006 3. - 4. etapa
18. srpna 2006 volný den
19. - 20. srpna 2006 5. - 6. etapa


Centra závodu:
Centrum č.1 - pro etapy 1.- 4. Staňkov ( poblíž Chlumu u Třeboně)
Centrum č.2 - pro etapy 5.a 6. Horní Stropnice (Novohradské hory)
Závod proběhne na třech mapách, na každé z nich proběhnou dvě po sobě jdoucí etapy.
Souřadnice pro zákres kontrol obdržíte při presentaci.
V den startu budou pořadatelem vyhlášeny bodové hodnoty - jednotlivé kontrolní body mají různou hodnotu. Záleží na dvojici, jakou strategii postupu zvolí, aby v daném časovém limitu získala co největší počet bodů.

Závodní limit je pevně stanovený a každá minuta navíc je penalizována. Závod proběhne na třech mapách, na každé z nich proběhnou dvě po sobě jdoucí etapy.

Charakter etap:
1. (Rozpustilá) a 2. (Příjemná) proběhnou na mapě Třeboňsko, Horní Lužnice , oblast je pokryta hustou sítí cyklostezek, výborně upravovaných, minimální převýšení s obrovským počtem rybníků a rybníčků a bude to na rozjezd terén jako hrom

3. (Vzrušující) a 4. ( Spokojená) na mapě Jindřichohradecko, Česká Kanada tady už se bude jednat o zvlněný terén s překrásným zákulisím České Kanady a kdo zde ještě nebyl, tak určitě nebude litovat.
Zvláštností 3. etapy bude ta skutečnost, že se cíl dozvíte až den předem při zákresu mapy. V místě cíle přespíte a druhý den se 4. etapou budete vracet zpět do centra. Nejnutnější věci na přenocování vám budou převezeny, pokud budete mít vlastní odvoz věcí, lze si přestěhovat vše, ale v centru zůstane služba, která bude vše střežit. V cíli Vzrušující a trochu tajemné etapy pro vás přesto bude připraveno to nejnutnější , možnost zakoupení jídla, mytí, trocha kultury, střechy nad hlavou různého typu, od stanů až pod stromy.
Po dni odpočinku a přesunu do druhého centra a po možnosti shlédnutí kapely Tři Sestry revival proběhnou poslední dvě etapy.

5. (Náročná) a 6. (Unavená) na mapě Novohradské hory a v tomto případě již půjde opravdu o kopcovitý až horský terén v člověkem zatím příliš neobjeveném regionu, prostě tak jak to k bajkovému dobrodružství patří.

Přihlášky:
Přihlašovací formulář na najdete ZDE. Přihlášky přijímáme do 30.7.2006. Po přihlášení obdržíte potřebné informace k zaplacení a kód, který uvedete jako variabilní symbol při platbě . Přihláška bude tedy platná až po zaplacení s uvedeným kódem. Vpřípadě jakýchkoliv změn se obracejte na nás s tímto kódem, abychom Vás snadno identifikovali.

Startovné:

Upozorňujeme že přihlášky končí 30.7.2006 !!!!

termín platby do 15.5.2006 do 30.7.2006
kategorie 2 etapy 4 etapy 6 etap 2 etapy 4 etapy 6 etap
M,D 300 550 700 400 700 900
MM,MD,DD 550 950 1200 700 1200 1560
PV,P 230 400 510 300 510 660

Na našich stránkách si můžete zkontrolovovat momentální stav přihlášek a zjistit, zda-li je Vaše přihláška již zaplacena a tedy je platná.
Přihlášení cizinci budou platit až při presentaci , včetně našich případných slovenských přátel.
Další zájemci , pokud to umožní pořadatel, si za dodatečné přihlášky připlatí 50% základního startovného. Počet startujících je omezen . Na stránkách bude uveden seznam přihlášených, tak abyste věděli, kdo s váma bude nejen zápolit , ale trávit volný čas.
Závodníci mladší 18 let musí startovat s písemným souhlasem rodičů či zákonných zástupců. Pokud se závodu nezúčastníte bez včasného odhlášení (do 7.8.2006 do 12:00), tak vám bohužel startovné nevrátíme, nicméně si za sebe můžete sehnat náhradníka. Odhlášení v termínu vás bude stát 100 Kč, protože už pro vás stejně budeme mít připravené mapy, s kterými se můžeme nechat tak maximálně vyfotit a další změny vás budou stát 50 Kč.

Start:
Bude intervalový, první a pátou etapu v 11:00 a všechny další dny v 9:30 hodin. Startovat se bude ve skupinách podle počtu přihlášených závodníků. Startovní listina bude vyvěšena v centru v každý předvečer etapy.

Délky tratí:
Pro kategorie dospělých každý den limit 4 hodiny
Pro kategorii s přívěsnými vozíky 3 hodiny (kojící matky musí své přívěšky před startem pořádně nacpat).
Pozor : vyjímkou bude 3. a 4. atapa, kdy je čas. limit 4 hodiny pro všechny kategorie, pro kategorii s přívěsnými vozíky 5 hodin !!!

Označování kontrol proběhne elektronickým systémem SportIdent, což vám c v cíli dovolí okamžitě porovnat si mezičasy či zvolenou strategii s ostatními soupeři. Prostě uvidíte, kterými kontrolami projeli oni a jaké měli mezičasy. Pokud máte vlastní čip, uveďte jeho číslo v přihlášce, ne-li, bude vám na všechny etapy zapůjčen. Bez něj jet nemůžete a pokud neuvedete vlastní , předpokládáme, že ho chcete půjčit. Nesmíte ho ovšem ztratit, stálo by vás to 700 Kč. Dvojici stačí čip pouze jeden.

Mapy:
Turistické 1:50000 SCHOCart. Dvojice dostane pro každou dvojetapu jen jednu mapu, další člen ve dvojici, pokud o to bude stát, si může druhou přikoupit při presentaci.

Ubytování:
Zajištuje pořadatel v centru závodu ve vlastních stanech za 80 Kč na osobu a noc včetně parkovného a obecního poplatku.
Jiné ubytování nezajišťujeme. Pokud máte zájem o jiné ubytování v místě, zkuste Rekreační zařízení Bohemia Regent a.s.

Presentace:
13.8. v místě prvního centra od 18:00-22:00
14.8. v místě prvního centra od 8:00-9:00
15.8. v místě prvního centra od 17:00-19:00
18.8. v místě druhého centra od 17:00-19:00

Vypsané kategorie:

MM, DD, MD ( dvojice mužů,žen,mix)

M,D (muž,žena- jednotlivci)

PV - kategorie biků s přívěsnými vozíky

P (příchozí starší 15 let)


Vyhlášení vítězů proběhne každý den , pro etapy 1. - 5. bude vyhlášen vždy vítěz každé kategorie , poslední den budou vyhlášeni v každé kategorii vždy první tři v celkovém pořadí.

Ostatní nabízené služby:
Možnost zakoupení funkčního prádla Hidden Power firmy Diadora za velmí výhodnou cenu. Sledujte naše stránky, brzy zveřejníme více.
Dětská školka - dle naších možností zajistíme úschovnu s programem pro děti vás, závodníků. Počet dětí uveďte v přihlášce.

Večerní kulturní programy:
každý večer proběhne následně po vyhlášení vítězů doprovodný kulturní program nejrozličnějšího charakteru, vrcholem se zdá být koncert skupiny Tři sestry revival.

Pravidla a podmínky:

1. Účastníci jsou povinni dodržovat obecná pravidla chování v přírodě. V případě nerespektování těchto pravidel se účastníci vystavují možnosti diskvalifikace a postihu ze strany majitele pozemků nebo státních institucí.

2. Každý z účastníků obdrží při registraci k závodu cykloturistickou mapu a seznam všech kontrolních bodů. Účastníci si podle zadaných souřadnic vyznačí na mapu kontrolní body.

3. Startuje se v pravidelných vlnách s intervaly po 5 minutách - do startovní zóny je proto nutné dostavit se nejméně s 10 minutovou časovou rezervou tak, aby závodníci byli včas připraveni na svůj startovní čas. Jestliže se závodník dostaví později, přijde o své minuty bez náhrady.

4. Závodní limit je pevně stanovený a každá minuta navíc je penalizována.

5. Pořadatelé nepřebírají odpovědnost za zdravotní stav účastníků, technický stav bicyklu atd. Závodí se za plného silničního provozu. Účastníci svým podpisem v přihlášce stvrzují, že závodí na vlastní nebezpečí.

6. Pořadatelé prosí závodníky o respektování zásad chování v přírodě - neodhazování papírů, nezanechávání obalů, neježdění mimo cesty , nehulákání v lese jak na lesy, prostě chovat se jako slušnej člověk.

7. Celý závod se řídí pravidly MTBO (Mountain Bike Orienteering), která jsou k dispozici v na www.mtbo.cz, jedinou vyjímkou je použití kol, nemusí splňovat požadavky na rozměry, znamená to, že je možné jet i na trekingových kolech.


Kontakty SixNumbers

Ředitel závodu, jednatel
Vladislav Lepšík - Báža
sixnumbers@seznam.cz
+420 724 477 104

SixNumbers
hosted by
stable

reklama:
Bohemia Glass - české sklo
Probo - výstroj a výzbroj pro hasiče